ارزيابی آسیب پذیری

GRC (حاکمیت، مدیریت ریسک و تطبیق)

برپایه استاندارد های امنیت روز دنیا

GRC در امنیت سایبری شامل ادغام امنیت داده ها و حریم خصوصی در فرآیندهای حاکمیت، مدیریت ریسک و تطبیق است. از آنجایی که پایه و اساس هر سازمانی بر زیرساخت فناوری اطلاعات آن استوار است، ریسک سایبری دیگر جدا از هر نوع ریسک تجاری دیگری در نظر گرفته نمی شود.

ویژگیهای GRC دایا!

  • پشتیبانی از تمام استاندارد های روز امنیت سایبری و ریسک مثل ISO27001 , NIST, COBIT و ...

  • اتوماسیون پیشرفته با امکان مانیتورینگ دائمی، مدیریت کاربران و تسک ها

  • تبدیل استانداردها به تسک های مشخص جهت اجرای راحت

  • بررسی تطبیق وضعیت فعلی سازمان با استاندارد انتخابی به منظور خود ارزیابی

  • داشبورد پیشرفت برای مدیریت سازمان به منظور بررسی و شناخت وضعیت موجود

  • ارائه راهکارهای بهبود برای تمام بخش ها ( دامین ها و کنترل ها ) و پیاده سازی فرایند و مانیتورینگ بهبود

  • مدیریت ریسک، شناسایی ریسک های اولیه و دسته بندی ریسک ها بر اساس شدت و احتمال و سپس فرایند بهبود ریسک بر اساس راهکارهای ارائه شده

GRC

راهکارهای GRC دایا

سامانه GRC دایا با قابلیت پیاده سازی و اجرا در سازمان های بزرگ به همراه ارائه خدمات SaaS به سازمان های کوچک

راهکارهای مدیریت ریسک و فرایند تطبیق در بانک ها

راهکارهای مدیریت ریسک و فرایند تطبیق در بیمه ها

راهکارهای مدیریت ریسک و فرایند تطبیق خودرو سازی و صنایع سنگین

راهکارهای مدیریت ریسک و فرایند تطبیق صنایع نفت و پتروشیمی

فرایند استفاده

به منظور دریافت دمو و مشاوره تخصصی در خصوص استفاده از این محصول و دریافت اطلاعات تکمیلی از طریق کانال های ارتباطی، با تیم ما در تماس باشید.