راهکارهای دایا برای متخصصان دواپس

تست سریع و خودکار در فرایند توسعه نرم افزار

امروزه تغییرات زیادی در محیط توسعه نرم افزار به طور مداوم در حال انجام است!

امروزه تغییرات زیادی در محیط توسعه نرم افزار به طور مداوم در حال انجام است که همین موضوع اهمیت وجود یک سیستم خودکار برای ارزیابی امنیتی این تغییرات در محیط توسعه را نشان می دهد.
تیم DevOps نیاز دارد تا بتواند این تست ها را در فرایند CI/CD پیاده سازی کند. دایا به شما این امکان را می‌دهد تا در عرض چند دقیقه فرایند DevOps را به DevSecOps تغییر دهید.

کاهش زمان رفع آسیب پذیری ها

پیش از آنکه آسیب پذیری ها در محیط production منجر به ایجاد خطرات مختلف شوند، میتوانید آنها را کشف و رفع کنید. بررسی کنید که تغییرات از سمت کدام تیم منجر به ایجاد آسیب پذیری شده است و اطلاعات لازم برای رفع آن را به صورت خودکار در اختیار آنها قرار دهید.

پکیج کامل برای کشف و رفع آسیب ها، بدون نیاز به تیم امنیت

تست امنیتی خودکار در CI/CD

با تست امنیتی خودکار در CI/CD، دایا به تیم شما کمک می کند تا امنیت را در هر deploy بسنجید. اگر تغییرات منجر به کشف آسیب پذیری های جدیدی شده باشد، در سریع ترین زمان به برنامه نویسان هشدار داده خواهد شد.

قرارگیری تست امنیت در چرخه توسعه نرم افزار

امنیت نرم افزار خود را به سادگی مدیریت کنید و وظایف ایجاد شده را به مسئول هر بخش محول کنید. دایا امکان یکپارچه سازی با نرم افزارهای معمول مدیریت پروژه را به شما می دهد تا شما بتوانید به راحتی از لحظه کشف آسیب پذیری تا رفع آن، گردش وظایف را زیر نظر داشته باشید.