مستقیم به هدف

موارد کاربر (Use Case) خدمات دایا

تست امنیتی اپلیکیشن:

با استفاده از دایا می توانید بررسی عمیقی از وضعیت امنیتی اپلیکیشن خود انجام دهید. دایا اپلیکیشن های اختصاصی شما را اسکن می کند و آسیب پذیری های بحرانی آن ها را کشف و همراه با راه حل های دقیق گزارش می کند. با استفاده از دایا ارزیابی فراتر از OWASP TOP 10 داشته باشید و به مشکلات اپلیکیشن خود آگاه شوید.

پوشش تمام صفحات:

دایا علاوه بر استفاده از یک spider پیشرفته تنها به این روش اکتفا نکرده و هوشمندانه بر اساس تکنولوژی های مورد استفاده، به فازینگ با استفاده از فهرست واژگان(wordlist) اختصاصی میپردازد تا اطمینان پیدا کند حتی صفحاتی امکان دسترسی به صورت مستقیم در اپلیکیشن ندارند نیز از چشم ها دور نمانده است.

مقابله با حملات هوشمند:

دایا تکنولوژی های استفاده شده در نرم افزارهای تحت وب را تشخیص می دهد و بر اساس آن ها به صورت هوشمندانه حملات مرتبط با آن تکنولوژی ها را انجام می دهد. این ویژگی باعث شده است دایا تا حد ممکن از گزارش آسیب پذیری های نامربوط و اشتباه پرهیز کند.

بررسی آسیب پذیری ها فراتر از OWASP TOP 10 :

دایا آسیب پذیری های مربوط به OWASP TOP 10 را بررسی می کند و بر اساس آن ها رتبه امینتی محصول شما را محاسبه می کند. علاوه بر این آسیب پذیری هایی که در این دسته ده گانه وجود ندارند نیز در ارزیابی های دایا وجود دارند تا مطمئن شویم محصول شما از تمام جوانب مورد بررسی صورت گرفته است. در صورت کشف آسیب پذیری نیز گزارشی با تمام جزئیات در اختیار شما قرار خواهد گرفت.